Bel ons

Bias Buster

Bias Buster, AR4REAL | Superwomen Academy

Jij bent bevooroordeeld, wij zijn bevooroordeeld, iedereen is bevooroordeeld. En in de huidige maatschappij, waarbij we bloot worden gesteld aan de krachten van de globalisering, raakt dit ons op verschillende manieren. Zo zijn diversiteit en inclusie binnen de maatschappij steeds belangrijker wordende thema’s. Hierbij is het dan wel essentieel om op deze vooroordelen in te spelen. Niet alleen in de maatschappij, maar ook op de arbeidsmarkt.

Een van de elementen die een rol spelen in het doorbreken, of juist in stand houden, van belemmeringen op de arbeidsmarkt zijn zogenaamde “onbewuste vooroordelen” of “onbewuste vooringenomenheid” of ook wel “Unconscious Bias” in het Engels genoemd. Unconscious (of implicit) biases zijn aangeleerde stereotypen die automatisch, onbedoeld, diepgeworteld en universeel zijn en daarmee menselijk gedrag kunnen beïnvloeden.

Om deze inclusiviteit te krijgen, moeten we ons gedrag veranderen. Dit kan alleen door een reeks ontmoetingen en lessen voor alle medewerkers in korte tijd. Dat kan voor grote bedrijven en organisaties erg kostbaar zijn. AR4REAL en Superwomen Academy wilde hier echter graag hun steentje aan bijdragen en hebben hiervoor Bias Buster bedacht.

Bron: AR4REAL

Door de kracht van volumetric video worden de mensen levensecht opgenomen, waardoor de reacties van de deelnemer ook realistisch zullen zijn. Hierdoor kan er nauwkeurig gemeten worden wat de reactie op bepaalde situaties zal zijn. Daarnaast kunnen de Bias scores van de deelnemers vergeleken worden en daarmee een “Shift” zien in het herkennen van en omgaan met eigen vooroordelen.

Bron: AR4REAL