Bel ons

Groeifonds impuls van €200M voor Immersive Experiences!

Als Brainport Immersive Experiences Group feliciteren wij CLICKNL en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de goedkeuring van de aanvraag van het CIIIC-consortium bij het Nationaal Groeifonds. CIIIC staat voor Creative Industries Immersive Impact Coalition. De aanvraag is ingediend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het topteam Creatieve Industrie, TKI CLICKNL en de ministeries van OCW en EZK namen het initiatief voor de aanvraag, die samen met 120 partners werd uitgewerkt. 

Het voorstel richt zich op het versterken van de bedrijfstak Immersive Experiences (IX). IX beoogt de gebruiker onder te dompelen in een alternatieve, meer of mindere digitale realiteit. Daarbij worden technieken gebruikt als Augmented Reality en Virtual Reality. De toepassing van IX voor onder andere het sneller en slimmer opleiden en omscholen, gaat hiermee een grote impuls krijgen. Wij maken ons in de Brainport regio sterk om juist deze toepassing op de kaart te zetten. 

De commissie benoemt ook met name de focus op contentcreatie waarmee de verwachting bestaat dat een deel van de nieuwe aanwas komt van mensen die anders voor een niet-technisch beroep zouden kiezen. Het voorstel kan daarmee in potentie bijdragen aan het tegengaan van de tekorten van technisch geschoolde mensen. Een bijdrage waar iedereen in de Brainport Regio zich achter kan scharen.

Het ministerie van OCW en CLICKNL werken samen met de coalitie van 120 partijen toe naar een start van het programma begin 2024. En wij, de deelnemende partijen uit de Brainport Regio, zullen onze bijdrage hieraan wederom leveren.

Brainport Immersive Experiences Group

04-07-2023
, ,